Cloud solution

Luôn đi theo xu hướng chung của toàn cầu, Avaya cũng đã xây dựng và phát triển thành công giải pháp Đám Mây của riêng mình với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Giải pháp trên nền tảng đám mây của Avaya giúp cho khách hàng chỉ thanh toán chi phí theo mức độ phát triển của họ, cung cấp các ứng dụng và thiết bị đầu cuối mới nhất và hỗ trợ áp dụng các quy trình kinh doanh theo đặc thù để giúp cho việc kinh doanh được thành công hơn. Tùy theo quy mô của doanh nghiệp và Avaya cung cấp giải pháp phù hợp nhất theo hướng linh hoạt, đáng tin cậy, bảo mật và dễ dàng mở rộng. Giải pháp này giúp chuyển gánh nặng về việc vận hành / quản trị kiến trúc và kỹ thuật đến các đối tác về đám mây. Chính vì vậy mà doanh nghiệp có thể tập trung nhiều hơn cho việc giải quyết các vấn đề khác của việc kinh doanh.

No Tags

Relatest posts

Leave Comments