Cam kết từ IMTEK

Coi trọng sự hài lòng và tin cậy của khách hàng, luôn đi theo phương châm “Khách hàng là trung tâm – Chất lượng là linh hồn – Hiệu quả là thước đo”.

Đổi mới nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ Truyền thông, Hội nghị truyền hình và Công nghệ thông tin; luôn thỏa mãn và đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng; phục vụ khách hàng tận tâm, chu đáo, theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, an toàn và bảo mật thông tin.

Chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi, giữa IMTEK với khách hàng và đối tác.

IMTEK cam kết không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo lập một môi trường làm việc tốt hơn, trong đó mọi người đều có động lực phát triển, hợp tác, đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi coi sự gắn bó, cống hiến hết mình của những nhân viên giỏi, năng động, sáng tạo là nền tảng phát triển của Tổng công ty và sự đảm bảo cho chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.