Giải Pháp Trung tâm Liên Lạc

Giải pháp này giúp tạo nên một mối quan hệ đầy giá trị, chủ động giữa khách hàng và doanh nghiệp thông qua việc cung cấp được thông tin đầy đủ về lịch sử giao tiếp của khách hàng với doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên về kỹ thuật số hiện nay, khách hàng luôn có yêu cầu và mong muốn có được trải nghiệm liền mạch và nhất quán thông qua nhiều phương thức kết nối đa dạng ở hai dạng vật lý cũng như kỹ thuật số. Avaya đưa ra giải pháp quản lý trải nghiệm khác hàng và trung tâm liên lạc mà cho phép khách hàng xây dụng một bộ các ứng dụng có khả năng tùy biến nhằm đưa đến trải nghiệm cho khách hàng ngày càng mạnh mẽ hơn cũng như nâng tầm gắn kết lâu dài với khách hàng.

Giải pháp này giúp cho khách hàng quản lý hiệu quả khối lượng ngày càng tăng dần của các cuộc gọi, cải thiện chất lượng của các điện thoại viên, giảm chi phí dịch vụ…

No Tags

Relatest posts

Leave Comments