Giải Pháp Truyền Thông Theo Thời Gian Thực

Giải pháp này giúp đưa truyền thông theo thời gian thực vào trong các ứng dụng và quy trình mà doanh nghiệp sử dụng hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp ngày càng làm việc hiệu quả hơn, mức độ đáp ứng tốt hơn với xu hướng cách tân và làm cho mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng cao hơn.

Giải pháp này bao gồm các sản phẩm như: Avaya Breeze™ PlatformAvaya Snap-insAvaya Snapp Store và Avaya Collaboratory.

No Tags

Relatest posts

Leave Comments