Giải Pháp Truyền Thông Theo Thời Gian Thực

Giải pháp này giúp đưa truyền thông theo thời gian thực vào trong các ứng dụng và quy trình mà doanh nghiệp sử dụng hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp ngày càng làm việc hiệu quả hơn, mức độ đáp ứng tốt hơn với xu hướng cách […]

Giải Pháp Trung tâm Liên Lạc

Giải pháp này giúp tạo nên một mối quan hệ đầy giá trị, chủ động giữa khách hàng và doanh nghiệp thông qua việc cung cấp được thông tin đầy đủ về lịch sử giao tiếp của khách hàng với doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên về kỹ thuật số hiện nay, khách hàng luôn có […]

Giải pháp đám mây

Luôn đi theo xu hướng chung của toàn cầu, Avaya cũng đã xây dựng và phát triển thành công giải pháp Đám Mây của riêng mình với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Giải pháp trên nền tảng đám mây của Avaya giúp cho khách hàng chỉ thanh toán chi phí theo mức […]